top of page
Kids Drawing

Předškoláci

Vážení rodiče,
dítě vstupující do prvního ročníku základní školy by mělo být pro školu zralé a připravené,
aby bez velkých potíží a trápení zvládlo její nároky a zátěž.

Posouzení školní zralosti může být někdy obtížné, v takových případech je vhodnější ponechat rozhodnutí na pedagogicko-psychologické poradně. Pro vaše děti bude vstup do první třídy úspěšný a snadnější, pokud budete vědět, jak má být připraveno. Věnujte proto prosím pozornost dalšímu textu a posuďte, zda můžete během následujících měsíců dítě

v některých oblastech pomoci lépe připravit na jeho vstup do školy.


Zde najdete souhrn toho, co by dítě mělo zvládnout.

Předškoláci: About Us

Domácí příprava


Domácí příprava budoucích prvňáčků by neměla trvat déle než půl hodiny, výjimečně
hodinu, měla by se konat v době jejich dobré výkonnosti, po chvíli aktivního odpočinku (ale ne fyzicky vyčerpávajícího).

Předškoláci: Text

HRY NA PODPORU ŠKOLNÍ ZRALOSTI


ŠKOLNÍ ZRALOST

  • Fyzická, tělesná zralost a zároveň i zdravotní stav posuzuje většinou dětský lékař. Dítě by mělo odpovídat růstem i fyzickým dispozicemi nárokům na věk šesti let.


  • Psychická zralost v sobě zahrnuje několik faktorů. Jedním z nich je rozumová vyspělost. Dále by dítě mělo být schopné alespoň částečně ovládat impulzivní jednání a chování, soustředit se na samostatnou práci, podřídit se autoritě a většině.

  • Sociální zralost - dítě má být schopné trávit delší čas mimo okruh rodiny, má snést
    oddálení vyplnění svých přání, případně unést i neúspěch. Má zvládat základy sebeobsluhy.


HRY A CVIČENÍ VHODNÁ PRO PŘEDŠKOLÁKY


Hra dítěti zprostředkovává poznávání světa, skutečnosti, učí je spolupráci, podřizování pravidlům, respektování ostatních dětí i dospělých, přináší nejen radost z úspěchu, ale učí je i prohrávat, nést neúspěch.

Do režimu dne by měl být pravidelně zařazován čas na společnou hru (rodiče - dítě), stačí denně 15 - 30 minut. Hry a cvičení předkládáme dítěti nenásilně. Při hraní volíme zpočátku méně náročné formy, pak přecházíme ke složitějšímu, které dále střídáme s méně náročnými - důvodem je předcházení únavě a soustředěnosti dítěte.

Předškoláci: Text

Cvičení a hry
dle jednotlivých zaměření

Rozvoj smyslového vnímání

Rozvoj
paměti
a pozornosti

Rozvoj

myšlení

a řeči


Rozvoj motoriky

Předškoláci: Information Pack

Použitá literatura: Žáčková, H., Jucoviřová, D.: Děti s odkladem školní docházky a jejich úspěšný start ve škole.

Předškoláci: Text

DESATERO PRO PRVŇÁČKA

1. Znám celé své jméno, vím, jak se jmenuje moje maminka a tatínek, co dělají a kde bydlíme


2. Do aktovky si samostatně ukládám věci, které tam patří


3. Umím si udělat na tkaničce kličku a převlékat se tak, že na mě nemusí nikdo dlouho čekat


4. Sám si uklízím hračky a své věci na místo


5. Vím, jak se mám správně chovat při jídle, umím jíst sám a příborem


6. Dovedu v klidu poslouchat, co mi maminky vypráví a dokážu mluvit o svých zážitcích


7. Správně držím tužku, rád si maluji s pastelkami nebo barvami, znám barvy


8. Umím vystřihovat obrázky


9. Umím počítat do deseti


10. Umím pozdravit a poděkovat

Předškoláci: Text
Předškoláci: Soubory
bottom of page