top of page

Zápis do MŠ

Přijímací řízení

Žádost o přijetí

Kritéria pro přijetí

Evidenční list dítěte

Zvláštní zápis pro ukrajinské děti

Žádost o přijetí pro ukrajinské děti

Kritéria II.

Výsledky přijímacího řízení

Information Pack: Information Pack
bottom of page