top of page

Metoda dobrého startu

Metoda dobrého startu (MDS) sleduje rozvoj psychomotoriky ve všech aspektech v součinnosti se sférou
emociálně motivační a sociální. Cvičení MDS u dětí s normální psychomotorickou úrovní rozvoj aktivizují, u dětí s poruchami vývoje upravují nepravidelně se rozvíjející funkce. Metoda se osvědčila jako vstupní etapa výuky čtení a psaní. Je vhodná pro použití v poslední třídě mateřské školy nebo po nástupu do 1. třídy ZŠ. Je vhodná před
zahájením výuky čtení, psaní a počtů. Vyhovuje dětem s odkladem školní docházky. Splňuje nároky na práci s dětmi ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, s dětmi s diagnózou specifických poruch učení, specifických poruch chování nebo mentální retardace a to jak v rámci jejich integrace, tak ve speciálních třídách. MDS reaguje na požadavky
Rámcového programu pro předškolní vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

MDS: Text
_vyr_344mds.jpg
MDS: Obrázek
bottom of page